STAY Wellbeing & Lifestyle Resort
STAY Wellbeing & Lifestyle Resort
STAY Wellbeing & Lifestyle Resort
STAY Wellbeing & Lifestyle Resort
STAY Wellbeing & Lifestyle Resort
STAY Wellbeing & Lifestyle Resort

Station 10 HIIT Class

Station 10 เป็นคลาสออกกำลังกายความเข้มข้นสูงสลับหนัก-เบาซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ STAY Wellbeing & Lifestyle Resort เทรนเนอร์ผู้เชี่ยวชาญของเราได้รวบรวมโปรแกรมทั้ง 10 โปรแกรมที่ช่วยให้ออกกำลังกายครบทุกสัดส่วนพร้อมกับลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ ได้รับการออกแบบให้มีความสนุกสนานปฏิสัมพันธ์สูงและเข้าถึงได้ทุกระดับ ที่สามารถฝึกฝนหรือผลักดันตัวเองให้ถึงขีดจำกัด โดยครูฝึกสอนของเราจะช่วยเรื่องการปรับคความสมดุลของการฝึกฝน

Station 10 HIIT Class : STAY Wellbeing & Lifestyle Resort
Station 10 HIIT Class : STAY Wellbeing & Lifestyle Resort
Station 10 HIIT Class : STAY Wellbeing & Lifestyle Resort
Station 10 HIIT Class : STAY Wellbeing & Lifestyle Resort
Station 10 HIIT Class : STAY Wellbeing & Lifestyle Resort
STATION 10 HIIT การฝึกอบรม

STATION 10 เป็นคลาสคาร์ดิโอและเสริมสร้างความแข็งแรงที่ประกอบด้วย 10 Station ที่เป็นการออกกำลังกายทุกสัดส่วน

การออกกำลังกายที่ STATION 10 ได้รับการตั้งโปรแกรมอย่างเชี่ยวชาญ สนุกสนานและสามารถปรับขนาดได้ทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับเริ่มต้นหรือขั้นสูง

แวะมา Stayfit วันนี้ เยี่ยมชมยิมใหม่สุดในภูเก็ตที่ ใคร ๆ ก็ต้องพูดถึง