STAY Wellbeing & Lifestyle Resort

ข้อตกลงและเงื่อนไข

เงื่อนไขการจอง / การจองออนไลน์

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียดเนื่องจากเงื่อนไขเหล่านี้รวมเข้ากับพื้นฐานการจองเข้าพักที่ได้รับการยอมรับสำหรับ STAY Wellbeing & Lifestyle Resort (“โรงแรม”) ข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่างนี้ใช้สำหรับการจองโดยตรงผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมและการชำระเงินผ่านระบบเกตเวย์ของ STAY Wellbeing & Lifestyle Resort.

การใช้ไซต์นี้แสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขการซื้อที่กำหนดโดย STAY Wellbeing & Lifestyle Resort ซึ่งคุณเป็นผู้ตัดสินใจเลือก คุณเข้าใจว่าการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานดังกล่าวอาจส่งผลให้มีการยกเลิกการจองของคุณ คุณสามารถถูกปฏิเสธการเข้าโรงแรมอื่น ๆ ในการริบเงินใด ๆ ที่จ่ายสำหรับการจองดังกล่าวกับ STAY Wellbeing & Lifestyle Resort เนื่องจากเกิดจากการละเมิดดังกล่าวคุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมอากรภาษีและการประเมินทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์นี้และโดยไม่มีข้อ จำกัด คุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมอากรภาษีและการประเมินทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมที่ดำเนินการโดยผู้อื่นในนามของคุณไม่ว่าการใช้งานดังกล่าวจะดำเนินการโดยได้รับความยินยอมจากคุณหรือไม่

เราอาจแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขเป็นครั้งคราวโดยการอัพเดทในโพสต์นี้ ข้อกำหนดที่แก้ไขจะมีผลก็ต่อเมื่อมีการพิมพ์ข้อความลงไว้ การใช้งานบางส่วนหรือคุณลักษณะบางอย่างของไซต์อาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ในกรณีนี้คุณจะได้รับแจ้งตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเหล่านั้น

การยืนยันการจอง

เมื่อจองห้องพัก คุณต้องระบุชื่อที่อยู่ เวลาเข้าพักและเวลาออกเดินทางรวมถึงวิธีการชำระเงิน

การจองห้องพักจะมีผลผูกพันเมื่อได้รับการยืนยันด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรและเมื่อคุณได้รับหมายเลขยืนยันการจองทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

การจองทั้งหมดจะต้องได้รับประกันด้วยบัตรเครดิตที่ใช้ได้ตลอดการเข้าพัก เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือแก้ไขการจองที่ปรากฏว่าลูกค้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ฉ้อโกงหรือไม่เหมาะสมหรือภายใต้สถานการณ์อื่น ๆ ที่มีหรือเป็นผลมาจากความผิดพลาดหรือข้อผิดพลาด STAY-PHUKET WELLBEING & LIFESTYLE RESORT ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือแก้ไขการจองหากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา นโยบายการยกเลิกการจองและค่าปรับรวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขจะแตกต่างกันและระบุไว้เป็นรายบุคคลโดยแต่ละข้อเสนอราคาโปรโมชั่นและแพ็คเกจทั่วทั้งเว็บไซต์

หากคุณต้องการติดต่อเราเกี่ยวกับการจองของคุณ คุณสามารถส่งอีเมลถึงเราได้ที่ reservations@stay-phuket.com โดยระบุหมายเลขอ้างอิงการจองชื่อและวันที่ที่คุณเข้าพัก

นโยบายการยกเลิกและการไม่แสดงตัวในวันเข้าพัก

แต่ละอัตราที่จองไว้ที่ STAY PHUKET WELLBEING & LIFESTYLE อยู่ภายใต้นโยบายการยกเลิก หากไม่เช็คอินในวันกำหนดเช็คอินที่จองไว้จะต้องเสียค่าปรับตามรายละเอียดในนโยบายการยกเลิกของราคาที่จอง เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือแก้ไขการจองภายใต้สถานการณ์ที่ดูเหมือนว่าลูกค้าให้บัตรเครดิตที่ไม่ถูกต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกงหรือไม่เหมาะสมหรือการจองที่เป็นผลมาจากความผิดพลาดหรือข้อผิดพลาด นอกจากนี้เรายังขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือแก้ไขการจองหากการจองเหล่านั้นไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา หากผู้เข้าพักเลือกที่จะลดระยะเวลาการเข้าพักหรือเช็คเอาท์ก่อนกำหนดจะมีการเรียกเก็บค่าปรับตามรายละเอียดในนโยบายการยกเลิกที่เกี่ยวข้องกับอัตราที่จองไว้ ในกรณีของการยกเลิกการจองดังกล่าว STAY-PHUKET WELLBEING & LIFESTYLE RESORT ไม่มีภาระผูกพันในการรับประกันการจองใหม่หรืออัตราที่ดีที่สุด ผู้เข้าพักจะต้องทำการจองใหม่ในอัตราที่ดีที่สุดในขณะที่ทำการจองใหม่

สำหรับการจองแบบไม่คืนเงิน

 • ไม่มีการยกเลิกหรือแก้ไข ต้องได้รับการชำระเงินล่วงหน้าเต็มจำนวนทันทีเพื่อยืนยันการจองของคุณ

สำหรับการจองแบบมาตรฐาน

 • ยกเลิกและแก้ไขได้ฟรีล่วงหน้า 15 วันก่อนวันเข้าพัก ต้องได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนอย่างน้อย 10 วันก่อนวันที่คุณกำหนดไว้หรือหากคุณทำการจองภายใน 10 วันนับจากวันเดินทางมาถึงที่กำหนดคุณจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนเมื่อทำการจอง
 • การยกเลิกที่ได้รับการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าน้อยกว่า 15 วันจะต้องเสียค่าบริการหนึ่งคืน
 • สำหรับการจองในช่วงฤดูท่องเที่ยวจะต้องได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนอย่างน้อย 30 วันก่อนวันที่คุณกำหนดไว้หรือหากคุณทำการจองภายใน 30 วันนับจากวันที่คุณกำหนดมาถึงจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนเมื่อทำการจอง
 • ไม่แสดงหรือไม่สามารถยกเลิกได้: เรียกเก็บเงินเต็มจำนวนของค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเข้าพัก
 • ลดเวลาการเข้าพัก / เช็คเอาท์ก่อนกำหนด: เรียกเก็บเงินเต็มจำนวนของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการเข้าพัก
วิธีการชำระเงิน

การชำระเงินเต็มหรือบางส่วนสำหรับการเตรียมการเดินทางอาจทำได้โดย

 • การโอนเงินผ่านธนาคาร – หากชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารคุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงิน จำนวนเงินจะต้องถูกโอนล่วงหน้าก่อนเช็คอินหลังจากฝ่ายบัญชีของเรายืนยันจำนวนเงินในธนาคารแล้วเราสามารถอนุญาตให้แขกเช็คอินได้
 • บัตรเครดิต (Visa, Mastercard, JCB, Union Pay)/ บัตรเดบิต – เราสามารถให้แบบฟอร์มการอนุมัติบัตรเครดิตได้ตามคำขอของคุณ โปรดทราบว่าคุณต้องส่งแบบฟอร์มอนุมัติบัตรเครดิตที่กรอกข้อมูลและลงนามแล้วให้เราทางอีเมลหรือแฟกซ์พร้อมกับสำเนาบัตรเครดิตของคุณ (ควรคัดลอกทั้งสองด้าน) เพื่อดำเนินการชำระเงินดังกล่าวโดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการชำระเงินการจองคุณอาจชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตในเวลาที่เดินทางมาถึง
 • ชำระด้วยเงินสด
การชำระเงินขั้นสุดท้าย

ยอดเงินที่ต้องชำระสำหรับที่พักในโรงแรมของคุณจะต้องชำระก่อนออกจากโรงแรม

การเปลี่ยนแปลงการจอง

หากต้องการเปลี่ยนแปลงวันที่จองสามารถทำได้โดยส่งเมล์ไปที่ reservations@stay-phuket.com หากราคาออนไลน์สำหรับวันสำรองห้องพักอื่นน้อยกว่าอัตราเดิมคุณสามารถนำเงินส่วนเกินไปใช้กับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่โรงแรมในระหว่างการเข้าพัก หากอัตราออนไลน์สำหรับวันที่สำรองการจองสูงกว่าอัตราเดิมคุณจะต้องชำระยอดคงเหลือก่อนวันออกเดินทาง

การเปลี่ยนแปลงวันเข้าพักขึ้นอยู่กับจำนวนห้องที่ว่าง

บริการรับส่งสนามบิน

ทางเรามีบริการรับส่งสนามบิน เพียงให้คุณยืนยันรายละเอียดเที่ยวบินและยืนยันเวลาการรับและอัตราค่าบริการ กรุณาส่งรายละเอียด reservations@stay-phuket.com.

การย้ายที่พัก

ในกรณีที่ไม่คาดคิดซึ่งแทบไม่เคยเกิดขึ้นโดยทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาที่พักได้ตามที่ได้รับการยืนยันก่อนหน้านี้ทางโรงแรมจะปฏิบัติตามมาตรฐานภาระผูกพันโดยดำเนินการย้ายผู้เข้าพักไปยังที่พักอื่นที่มีระดับคะแนนที่เท่าเทียมกันหรือดีกว่าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้กับผู้เข้าพัก

หากไม่มีสถานที่ให้บริการที่มีระดับคะแนนเท่ากันหรือดีกว่าในบริเวณใกล้เคียงกับการจองเดิมอาจจำเป็นต้องจัดหาทรัพย์สินที่มีระดับต่ำกว่าให้กับแขก ในกรณีนี้ผู้เข้าพักจะเสียค่าใช้จ่ายที่ลดลง ทางเลือกอื่นที่มีให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของที่พัก หากผู้เข้าพักต้องการเลือกที่พักที่มีมาตรฐานอื่นนอกเหนือจากที่เสนอภายใต้เงื่อนไขนี้ผู้เข้าพักจะต้องชำระเงินส่วนต่าง

หากผู้เข้าพักต้องการยกเลิกการจองณจุดนี้เราจะดำเนินการดังกล่าวโดยไม่มีการลงโทษและคืนเงินเต็มจำนวน(ลบด้วยค่าธรรมเนียมธนาคารใด ๆ)

รับประกันราคาที่ดีที่สุด

เรามั่นใจว่าเมื่อคุณจองโดยตรงบนเว็บไซต์ทางการของเราคุณจะได้รับราคาที่ดีที่สุดเสมอการรับประกันอัตราที่ดีที่สุดของเราคือคำมั่นสัญญา

ในกรณีที่คุณพบราคาที่ดีกว่าหลังจากทำการจองบนเว็บไซต์ทางการของเรา โปรดแจ้งให้เราทราบเรายินดีที่จะเทียบราคาและให้ส่วนลดพิเศษ 20%

แต่ก่อนจะทำ สิ่งที่คุณต้องพิจารณามีดังนี้:

 • คุณจองผ่าน STAY-Phuket.com แล้วหรือยัง? การจองบนเว็บไซต์อื่นนั้นถือว่าไม่เข้าเกณฑ์
 • เงื่อนไขการจองและนโยบายการยกเลิกสำหรับสิ่งที่คุณจองเหมือนกับที่แสดงในเว็บไซต์แบรนด์ของเราหรือไม่ เงื่อนไขการจองและ หรือนโยบายการยกเลิกที่แตกต่างกันนั้นถือว่าไม่เข้าเกณฑ์
 • อัตรานี้สำหรับบุคคลทั่วไปหรือไม่? อัตราที่ต้องเป็นสมาชิกหรือรหัสโปรโมชั่นนั้นถือว่าไม่เข้าเกณฑ์
 • สามารถจองราคานี้ทางอินเทอร์เน็ตในวันเดียวกันได้หรือไม่? ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเนื่องจากปัจจัยต่างๆ หากคุณพบอัตราที่ต่ำกว่าซึ่งมีอยู่ในเว็บไซต์ของเราในเวลาเดียวกันเราจะเทียบจับคู่ราคาเท่านั้น แต่จะไม่มีการใช้ส่วนลดเพิ่มเติมอีก 20%
 • อัตรานี้รวมภาษีและค่าบริการหรือไม่?
 • คุณสามารถแสดงความแตกต่างของอัตราในสกุลเงินท้องถิ่นของโรงแรมได้หรือไม่?
 • ความแตกต่างน้อยกว่า 0.5% เนื่องจากการแปลงสกุลเงินหรือไม่?
 • คุณเคยจองแพ็คเกจหรือไม่?
 • เว็บไซต์ที่คุณคิดจะเลือกจองเสนอการจองแบบยืนยันห้องพักทันทีหรือไม่? การจองแบบยื่นคำขอนั้นถือว่าไม่เข้าเกณฑ์

ยังคงมั่นใจว่าคุณเอาชนะการรับประกันอัตราที่ดีที่สุดของเราได้หรือไม่? กรอกแบบฟอร์มการอ้างสิทธิ์ด่วนนี้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการจองของคุณและเราจะแจ้งให้คุณทราบผล

ข้อพิพาทในการจอง (การสำรองห้องพัก)

หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นเกี่ยวกับการจอง STAY Wellbeing & Lifestyle Resort STAY Wellbeing & Lifestyle Resort มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิกการจองโดยแจ้งให้ผู้เข้าพักทราบทางอีเมล เงินจองจะได้รับคืนเต็มจำนวนหักค่าธรรมเนียมธนาคารใด ๆ

ในกรณีเช่นนี้เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีมาตรฐานที่คล้ายกันหรือเหนือกว่า

การแตกหักและความเสียหาย

ในฐานะผู้เข้าพักคุณต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์หรือโดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยคุณ แขกของคุณในห้องพักในโรงแรมหรือในส่วนพื้นที่ของโรงแรม กับเฟอร์นิเจอร์ของโรงแรมและอุปกรณ์อื่น ๆ แขกคนอื่น ๆ ในโรงแรมหรือทรัพย์สินของพวกเขา

ความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นถูกกำหนดโดยหลักการทั่วไป

เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องชดใช้ความเสียหายหรือชำระเงินเต็มจำนวนให้กับโรงแรมก่อนออกเดินทางและชดใช้ค่าเสียหายจากความสูญเสีย ความเสียหายหรือการเรียกร้องใด ๆ ที่ต้านกับข้อกำหนดของเรา

พฤติกรรม

เราปฏิบัติตามมารยาทและกฎระเบียบที่ดีของโรงแรม ในกรณีที่ละเมิดกฎเหล่านี้คุณอาจถูกลบออกจากสถานที่ทันทีในกรณีเช่นนี้คุณยังคงต้องชำระค่าที่พักและบริการเพิ่มเติมที่สั่งซื้อ คุณไม่มีสิทธิ์ขอรับเงินคืนสำหรับการชำระเงินที่ดำเนินการไปแล้ว

ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยผู้เข้าพักที่เช็คอินเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในบริเวณโรงแรมส่วนตัว เช่น ห้องพักในโรงแรมและไม่ควรเกินจำนวนความจุสูงสุดต่อห้อง

ร้องเรียน

เราต้องการแก้ไขข้อร้องเรียนที่สมเหตุสมผลอย่างเป็นมิตรที่เราได้รับเกี่ยวกับมาตรฐานการบริการหรือการจัดเตรียมที่พัก

หากการร้องเรียนของคุณไม่สามารถแก้ไขได้ในพื้นที่ คุณต้องติดตามเรื่องนี้โดยเขียนจดหมายร้องเรียนอย่างเป็นทางการถึงเราภายใน 28 วันนับจากวันที่คุณกลับบ้านโดยรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เป็นเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ที่คุณจะแจ้งปัญหาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบริการหรือการจัดเตรียมที่พักให้กับ STAY Wellbeing & Lifestyle Resort หากยังไม่ได้รับการแก้ไขให้ทำตามข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร หากคุณไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนง่าย ๆ นี้เราไม่สามารถรับผิดชอบได้เนื่องจากเราขาดโอกาสในการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องนี้

กรุณาส่งข้อกังวลของคุณไปที่ reservations@stayphuketresort.com

ข้อมูลที่ได้รับโดยผู้เข้าพัก

ข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้มาควรเป็นความจริงและถูกต้อง เราจะรักษาเป็นความลับและไม่ส่งต่อไปยังบุคคลที่สามเรามีนโยบายต่อต้านการฉ้อโกงที่เข้มงวดและดำเนินการตามขั้นตอนที่รับผิดชอบเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเช่นรายละเอียดบัตรเครดิต

จำเป็นต้องมีการระบุตัวตนตอนเข้าพัก

ต้องแสดงบัตรประจำตัวตัวจริงเมื่อเช็คอิน บัตรกำนัลโรงแรมสามารถแสดงได้ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์หรือดิจิทัล บัตรประจำตัวคนไทยหรือใบอนุญาตขับขี่สำหรับแขกชาวไทยทุกคนที่เข้าพักที่ STAY Wellbeing & Lifestyle Resort ชาวต่างชาติทุกคนต้องแสดงหนังสือเดินทางตัวจริงพร้อมกับใบตรวจคนเข้าเมือง (ตม.6)

การบังคับใช้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้นมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2019

 

การเข้าเป็นสมาชิก STAY FIT

เงื่อนไขต่อไปนี้ใช้กับธุรกรรมการเป็นสมาชิกยิมทั้งหมด:

 1. สมาชิกยิมทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้
 2. ไม่สามารถแก้ไขวันที่สมาชิกยิมได้
 3. นโยบายการยกเลิกการเป็นสมาชิกโรงยิมจะเป็นดังนี้:

นโยบายการยกเลิก:

เมื่อแก้ไขหรือยกเลิก ราคารวมของระยะเวลาการเป็นสมาชิกยิมจะถูกเรียกเก็บ

การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข:

การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการเป็นสมาชิกโรงยิมจะเรียกว่าเป็นการยกเลิกและจะไม่คืนเงินให้

สามารถหยุดช่วงเวลาการสมาชิกโรงยิมได้เพียงสองครั้งเป็นระยะเวลาสูงสุดสองสัปดาห์
 

ข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ได้รับการอนุมัติเมื่อเดือนมีนาคม 2563