เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3

สำรองห้องพักในราคาสุดพิเศษ รับส่วนลด 40% ของราคาห้องพักต่อห้องต่อคืน สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน
 

สนับสนุนส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว
  • • คูปองส่วนลดสำหรับร้านอาหาร/กิจกรรมท่องเที่ยวมูลค่า 600 บาท ต่อห้องต่อคืน วันละ 1 ครั้ง หลังเวลา 17:00 น. ของวันเช็คอิน โดยคูปองจะหมดอายุเวลา 23:59 น. ของวันเช็คเอาท์
  • • ลุกค้าต้องทำการชำระ 60% และรัฐบาลจะสนับสนุนยอดค่าใช้จ่าย 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปอง

 

สนับสนุนค่าเดินทางโดยเครื่องบิน
  • • ลูกค้าที่ทำการจองโรงแรมผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกันสำเร็จ สามารถยื่นคำขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 2 สิทธิผู้โดยสาร ต่อ 1 ห้องพัก โดยจะได้รับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ 40% ของค่าตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อผู้โดยสาร
  • • วันที่เดินทางต้องไม่ห่างจากวันเช็คอิน หรือเช็คเอาท์ จากโรงแรมที่ทำการจองโครงการ ไม่เกิน 5 วัน และการเดินทางกลับจากการท่องเที่ยวจะต้องอยู่ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • • กำหนดการสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเข้าพักจริง
  • • สิทธิ์การสำรองห้องพักตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ถึง 23 มกราคม 2565 ระหว่างเวลา 06:00 น. – 23:00 น.
  • • สิทธิ์การเข้าพักตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 และสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
  • • เมื่อจองที่พักแล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้แต่สามารถเลื่อนวันเข้าพักได้ การเลื่อนวันเข้าพักต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด

 
โปรดกรอกแบบฟอร์มตามลิ้งค์ด้านล่าง เพื่อแจ้งความประสงค์ในการสำรองห้องพักกับทางโรงแรม:
https://bit.ly/staywellbeing-ttogether

rao-tiew-duay-stay-phuket-resort